Latest

ኣይተ ሃያሉ ጎዲፋይ

ኣቦ መንበር ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ (ሳወት) ዝነበረ ኣይተ ሃያሉ ጎዲፋይ ብውልቃዊ ውሳንኡ ናብ ዕጥቃዊ ቃልሲ…

ዋዕላ መራሕቲ ሓያላን ሃገራት ጉጅለ-7

መራሕቲ ሓያላን ሃገራት ጉጅለ-7 ጉዳይ ትግራይ ኣጀንዳ ገይሮም ከምዝዝትይሉ ፍሉይ ልኡኽ ኣመሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ጀፍሪ…