እቲ “ዝተፈረመ ናይ ሰላም ስምምዕነት ህዝብና ሒዝዎም ዝተልዓሉ ኣውራ ዕላማታት ኣብ ግምት ዘየእተወ ጥራይ እንተይኮነስ ብኣንፃሩ ኮይኑ ተረኺቡ ኣሎ” -መግለፂ ሳወት

“ስምምዕ ሰላም” ብዝምልከት ብውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ዝተውሃበ መግለፂ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ኣብዚ ክልተ…

”ውዕሊ ፕሪቶሪያ፡ ስምምዕ ሰላም ዶስ ፍርዲ ባዕዳዊ መግዛእቲ?” -መግለፂ ባይቶና

ዝኸበርካ ህዝቢ ትግራይ ታሪኻውያን ፀላእትና ንዓመታት ዝተጸበይዎ ሕልሞምን ባህጎምን ንምስኻዕ ሙሉእ ዓቕሞም ኣኪቦም፤ ግዳማውያንን ውሽጣውን መላፍንቲ…