Latest

ትግበራ ውዕሊ ፕሪቶርያ – ለበዋ ንልኡኽ ትግራይ

ብ ሙሉ በየነ ሕልኽላኽ ዝበዝሖ ትግበራ ውዕሊ ፕሪቶርያ ከም ዘለዎ ነዊሕ ክፀንሕ ከም ዘይኽእል ይእመን፣ መሊኡ…

ጥንቃቐ ዝጎደሎም ሓደገኛ ነጥብታት መግለፂ ጀነራል ታደሰ ወረደ

ብ ሙሉ በየነ ጀነራል ታደሰ ወረደ ብ ዓርቢ፣ ለካቲት 22፣ 2016 ዓ.ም ንኽልተ ማዕኸናት ዜና ኣብ…

ትዉልዲ ክኾርዓሉ ዝግባእ ታሪኽ እዩ፡11 ለካቲት!

ብ ገብረሂወት ተስፋ (ጋዜጠኛ) እወ! ብሄራዊ ብዓልና እዩ!ትማሊ ምጅማር ቃልሲ ስዕረት ታሪኻዉያን ፀላእትና ኢልና ብዘይ ኣፈላላይ…

ኣብ ኣፍ ሞት ኰይንኻ ዶ ሰረት ሞትኻ ይኽበር?

ብ መልኣኩ ሃይሉ መነፅር ወድዓዊ ህላወ ሕብረተ-ሰብ ብሰለስተ ባእታታት ምግላጽ ይከኣል። እቲ ቀዳሚ ባእታ ባዕሉ እቲ…

ደደቢት ወሪድና እንታይ ኣምፂእና?

  ብ ኣስራት ኣብርሃም ቅድሚ `ዝኽሪ ለካቲት 11 ይከበርዶ፣ ኣይከበር` ምባልና ሓደ መሰረታዊ ሕቶ ኣልዒልና መልሲ…

ታሪኽ ለካቲት 11 ካብቲ ንቲ ውፅኢት ብሄራዊ ተጋድሎ ጨውዩ ዘመራስሐ ማሌሊታዊ ሓይሊ ነፂልካ ምርኣይ የድሊ

ብ ኪሮስ ሃይለስላሰ 11 ለካቲት ኣብ ታሪኽ ትግራይ ድሙቕ ቦታ ዘለዋ ዕለት እያ። ፋይዳ እዛ ብሄራዊ…

ቃልሲ ብዘላቒ ውፅኢቱ `በር ኣካል ታሪኽና ስለ ዝኾነ ጥራሕ ኣይኽበርን

ብ ብሩኽ ረዳ ምጅማር ዕጥቃዊ ቃልሲ 11 ለካቲት ዝኽበረሉ ምኽንያት የለን። ቃልሲ ብዘላቒ ውፅኢቱ እምበር ታሪኻዊ ኣካል ሓደ ሕብረተሰብ ስለ ዝኾነ ጥራሕ እንዳተኸበረ ዝነብር እዩ ማለት ኣይኮነን። ብስሩ ግን ለካቲት 11 ሕማቕ ሳዕቤን ዘኸተለ እዩ። ኣገዳስነት ታሪኽ…

ሸቐጥ፣ በለፀን ውድባዊ ፕሮፖጋንዳን ጠጠው ይበል፣ ታሪኽ 11 ለካቲት ግን ክኽበር ዝግብኦ ብሄራዊ በዓልና እዩ!

ብ ፈታዊ ለውጢ ቅድሚ 11 ለካቲት 1967 ዓ.ም ዝተፈላለዩ ቃልስታትን ምንቅስቓሳትን ዋላ እኳ እንተነበሩ እቲ ክሳብ…

ለካቲት 11 ከም ሓደ ህዝባዊ ብዓል ኮይኑ ክቕፅል ዘለዎ፣ መሸቀጢ ሓደ ውድብ ምዃኑ ግን ጠጠው ክብል ኣለዎ!

ብ ዳዊት ካሕሳይ ብሄራውን ደርባውን ዕላማ ተሓንጊጡ ብ1967 ዓ.ም ዝተወለዐ ቃልሲ ካልኣይ ወያነ ትግራይ፣ ዓፋናይ ውልቀ…

ተኲሱ ንዝሳሓተካ ዶ ይምለኽ፣ ለካቲት 11 ብብርኪ ብሄራዊ ብዓል ዝኽበረሉ ምኽንያት የለን!

ብ ተኽሊት ገብረመስቀል ለካቲት 11 ብብርኪ ብሄራዊ ብዓል ዝኽበረሉ ዋላ ሓደ ምኽንያት የለን ዝብል ሞጎት ሒዘ…

‘የካቲት 11 – ድንቅ ታሪካዊት ዕለት!’

በ ፀጋዝአብ ለምለም ተስፋይ የትግራይ ሕዝብ እንደማንኛውም የዓለም ሕዝብ የራሱ ኹለንተናዊ (ማህበራዊ፣ ባህላዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ሃይማኖታዊ፣…

ታሪኽ ወያነታት ትግራይ ኣካል ሓበራዊ ውርሻ ህዝቢ ትግራይ እዩ!

ብ ሳሙኤል ኪዳነ ሓደ ህዝቢ ከም ቀወምቲ ምስክር መንነቱ ክውንኖም ካብ ዝግብእዎ ክብርታቱ ኣብ እዋን ፈተና…

ኣቶ ልደቱ ኣያሌው ለምን በኣማራ እና በትግራይ ህዝቦች የፀብ ትርክት መፈብረክ አስፈለገው?

ወደ ህወሓት መንደር ዳግም ብቅ ያለበት ምክንያትስ ምን ይሆን? በ ተስፋኪሮስ ኣረፈ እንደ መንደርደሪያ፡ ኣቶ ልደቱ…

ኣንፈት ስብሓትን ሓደጋታቱን …

ብ ተኽሊት ገብረመስቀል መእተዊ ዘረባ ስብሓት ብዙሕ ሰብ ኣቅሊሉ ይርእዮ ከም ዘሎ ተሰሚዑኒ፡፡ ናይ ሓደ ሓደ…

ሽኹልን “ጃጃውን” ትንታነ ስብሓት ነጋ

ብ ደስታ ገብረመድህን ሽኹል ሰብ እንብሎ፤ ንምዕባለታት፣ ለውጥታትን ብውነ ተረዲኡ ኣብ ክንዲ ምስ ወድዓውነት ዝተዓረቕ፤ ኣብ…

Tigrayan Diaspora Protests, Demand Free Tigray, Prosecution for Genociders and Accountability in Tigray Leadership

Members of the Tigrayan Diaspora in Europe held a demonstration in Brussels on January 19, 2024.…

ዓቕሚ ሕብረተሰብ ዘየገናዘበ ጨረታ ሊዝ፣ ሓገዝ  ንስድራ ስውኣት

ኣብ ከተማ መቐለ ወፂኡ ዘሎ ጨረታ ሊዝ መሬት ዓቕሚ ሕብረተሰብ ዘየገናዘበ ከምዝኾነ ነበርቲ ከተማ መቐለ ተዛሪቦም፡፡ …

ዝጠመዩ መምህራን፣ ድርቅን ጥምየትን የለን ዝብል ኽሕደት፣ ጉዳይ ትግራይ ረሲዑ ኣብ ኣኼባ ዝርከብ ህወሓት፣ መንነት ካርዲ ዝሓረሞ ህዝቢ!

ሓላፊ እቲ ቢሮ ዶ/ር ኪሮስ ጉዕሽ ከም ዝገለፅዎ ሕቶ መምህራን ሕቶ ኹሉ ሰራሕተኛ መንግስቲ’ምበር ናይ በይኖም…

ዕንወት ትካላት ፋይናንስ ፣ ዕስለ ዒፍ፣ ሞት ብጥምየት፣ ቃፀሎ ገዛውቲ!

ብግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝተጣየሸ ኮሚሽን መፃረይ ገበናት ምፅናት ዘርኢ ትግራይ  ኣብ ልዕሊ ኣብ ትግራይ ዝንቀሳቐሳ  ትካላት…

Tigray Students Forced to Sit on Stones as War Ruins Everything

In the aftermath of the devastating genocidal war against Tigray, students are forced to sit on…