ረብሓ ትግራይ ንምውሓስ ኣብ ሓበራዊ ምርድዳእ ዝተደረኸ ንፅረት ምፍጣር ከምዘድሊ ተገሊፁ።

ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፍፀም ዘሎ ጀኖሳይድ ብቕልፅምና ብዝብል ጭርሖ ጥራሕ ክፍታሕ ከምዘይኽእል ዝገለፁ ወሃብቲ ርኢቶ…

List of place names in Welkait (Tigray, Ethiopia), as recorded in 1939 ብ1939 ዓ/ም/ፈ ኣብ ወልቃይት ናይ ዝነበሩ 575 ዓድታት ስም ዝርዝሮም ብትግርኛ

ብውሑዳት ነጋዶ ዝግናሕ ልዑል ናህሪ ዋጋ ኣእኻል ዓቕሚ ምዕዳግ ሕብረተሰብ ከምዘዳኸሞ ነበርቲ ከተማ መቐለ ገሊፆም።

ጣፍ ንምዕዳግ ናብ ዕዳጋ ቀዳማይ ወያነ ዘምረሐት ወይዘሮ ሄለን ገብረሂወት “ድሕሪ ጥቅምቲ ናብዚ ዕዳጋስለዘይመፃኹ ጣፍ በዚ…

“ገዛይ ተመሊሰ ሰሪሐ ደቀይ ዝዕንግለሉ መዓልቲ ክመፅእ ዶ ይኸውን?”

ወይዘሮ ህንፃ ገብረመድህን ኣብ ወረዳ ፀገዴ ነባሪት ከተማ ዳንሻ ብንግዲ፣ ሕርሻን ምርባሕ እንስሳን መነባብሮኣ ክትመርሕር ዝፀነሐት…

“ተጋሩ ወርቀይን ኣቕሓይን ከይበልኩም ኣብ ውሽጢ 3 መዓልቲን 3 ሰዓትን ውፁ”

ቀሺ ብርሃነ ታደለ ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ናብራ መስሪቶም ጉጂ ቀሊሶም ን25 ዓመታት ኣብ ወረዳ ቃፍታ…

“ከም ህዝቢ ኢኹም ተረጊምኩም”- ስቓይ ተጋሩ ቤት ማእሰርቲ ሃይቅ

ኣብ መዕቆቢ ሃይቅ ዝርከቡ ተፈናቐልቲ ትግራይ ኣብ ኣዝዩ ዘስካሕክሕ ኩነታት ከምዝርከቡ ንያበለ ሚዲያ ገሊፆም። ነቲ ኣብ…

The story of the nameless child: an agonising experience from Semera concentration camp

Ataklti Legesse Background information In December 2021, I learned from reliable sources that there were two…

ኣንፈት ፖሊሲ ሚዲያ ትግራይን ግደ ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽንን

 (ብወርሒ ነሓሰ 2020 ኣብ ፌስቡክ ገፀይ ተለጢፉ ዝነበረ-ምስ ውሑድ እርማት) 1. ሓፈሻዊ መእተዊ ——————— ኣብ ዘፈር…

ቅልጡፍ ምውሓስ ግዝኣት ትግራይ ግዴታ ዝገብሩ 10 ምኽንያታት!

ብሙሉ በየነ ህዝቢ ትግራይ እንተንኣሰ ኣብ ሰለስተ ቀንዲ ዕላማታት ክጥመር ዝኽእል ቃልሲ ኣብ ምክያድ ይርከብ።ንሳቶም እውን…

ኲናት ትግራይን ፣ ሃለዋቶም ዘከራኽር ዘሎ ወተሃደራት ሶማልን!

እቲ 4 ጥቅምቲ 2020 ጀሚሩ ንልዕሊ ሓደ ዓመት ዝቐፀለ ኣዕናዊ ኩናት ትግራይ ኣብ ብርኪ ምቁራፅ ተፃብኦታት…

ቃልሲ ወለዶታት ትግራይ ብዘላቒ ፍታሕ ብሄረ-ሃገርነት ንምኽንባት ሓሳብ ዘቐድም መስርሕ ፖለቲካ ምትእትታው ከምዘድሊ ተሓቢሩ።

ሃገረ ትግራይ ንኸይንምስርት መመኽነይታ ዝኾኑ ዘለው ዘይፀረዩ ፍርሕታትን ሽርሕታትን ብዝብል ርእሲ ዝተኻየደ ዋዕላ መድረኽ ናፅነት ትግራይ…

ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ኹናት ዘርኢ ምፅናት ኣብዚ ኹሉ ኸበባን ዕፅዋን ኮይኑ ከመይ ቀልቢ ማሕበረሰብ ዓለም ስሒቡ?

ኣብ ትግራይ ንዝበፅሐ የዕናዊ ኹናት ዘርኢ ምፅናት ንምዝንታውን ንምፅብፃብን ግደ ምስልታት ሳትላይት ዕውት ተራ ተፃዊቱ እዩ።…