መንነታዊ ዘላቕነትን ታሪኻዊ ግዝኣትን ትግራይ ንምውሓስ ፖለቲካዊ ውድባት ብስምረት ክሰርሓ ማሕበር ምምላስ መንነትን መሬትን ትግራይ ፀዊዓ።

ትግራይ ምእንተ ኢትዮጵያ ክበሃል ታሪኻዊ ግዝኣታዊ ሓድነታ ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ከምዝፀነሐ ብምሕባር ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ ድርድር ንትግራይ ወኪሉ ዝሳተፍ ኣካል ታሪኻዊ ግዝኣት ትግራይ ናይ ምውሓስ ወለዶኣዊ ሓላፍነት ከምዘለዎ ኣተሓሳሲባ።

ኣመራርሓ ማሕበር ምምላስ መንነትን መሬትን ትግራይ ኣይተ ኣብርሃ ገብረኣረጋዊ ኣብ ትግራይ ንብሄራዊ ረብሓ ምጥባቕ ከምገበን ተጌሩ ይውሰድ ስለዝነበረ ትግራይ ዘመሓደሩ ኣካላት ምምላስ ታሪኻዊ ግዝኣትን ኣምራት መንነትን ትግራይ ኣንፃር ሕገመንግስቲ እዩ ብዝብል ንምስረታ እታ ማሕበር ዕንቅፋት ኮይኑ ምፅንሑ ተዛሪቡ።

ድሕሪ ነዊሕ ፃዕሪ ቅድሚ ሓሙሽተ ዓመታት ዝተመዝገበት እዛ ማሕበር ሎሚ እውን ሓሳባታ ኣብ መንግስታዊ ሚድያ ትግራይ ከይቐርብ ካብ ምኽልካል ጀሚሩ ፅዕንቶታት ይግበረላ ምህላው ኣይተ ኣብርሃ ጠቒሱ።

ኣመራርሓ እታ ማሕበር ኣይተ ለገሰ በርሀ “ትግራይ ዝዝመፀ ንጉስ እናቖረሳ” ንኢትዮጵያ ክትሃንፅ ዓርሳ ዝሰኣነት ከምዝኾነት ገሊፁ።

“ምኒሊክ መፂኡ መሬት ትግራይ ቆሪሱ ወሲዱ ሃይለስላሴ ወሲዱ ኢህወደግ እውን መሬት ትግራይ ወሲዱ” ዝበለ ኣይተ ለገሰ “መንእሰይ ወለዶ መንነታዊ ዘላቕነቱ ንምውሓስ ዙርያ ምላሽ ዝተወሰደ መሬትን መንነታዊ ክብሪን ተጋሩ ምምላስ” ቀንዲ ስርሑ ክኸውን ከምዝግባእ ኣተሓሳሲቡ።

ኣብ ዕጥቃዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ምስታፉ ዝገለፀ ኣይተ ለገሰ “ዝተጋደልኩሉ ዕላማ መሬት ትግራይ ንምምላስ ብትግርኛ ንምዝራብ፣ ንምፅሓፍን ንምድናይን መሬት ናይ ወለደይ ንምምላስ እዩ” ኢሉ።

“ዘዝመፀ መንግስቲ እናቖርመመ መሬት ትግራይ ዝሸይጥ እንተኾይኑ ኣየኽይደናን ኣብዚ ንህዝቢ ትግራይ ጠጠው ኢልና [መልእኽቲ] ክነሕልፈሉ ይግበአና” ክብል ኩሉ ትግራዋይ ብዘይዝኾነ ይኹን ኣፈላላይ ግዝኣታዊ ሓድነቱ ንምውሓስ ብስምረት ክቃለስ ሓቲቱ።

ኣብቲ ሕገመንግስቲ ብግልፂ ዝተጠቐሰ ግዝኣታዊ ሓድነትን መንነታዊ ክብሪን ትግራይ ከውሕስ ዘይከኣለ ሕገመንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ገዛኢ ሰነድ ክረአ ከምዘይግበኦ ዝሓበረ ኣባል ኣመራርሓ ማሕበር ምምላስ መንነትን መሬትን ትግራይ ኣይተ ለገሰ በርሀ “ጭቡጥ ታሪኻዊ መረዳእታ ብምቕራብን ብስሙር ቅልፅም ተጋሩን ክብሩን መንነቱን ከውሕስ ንሓዱሽ ወለዶ ትግራይ ፃዉዒት ኣቕሪቡ።

መንግስቲን ፖለቲካዊ ውድባትን ትግራይ ንመንነታዊ ክብሪን ግዝኣታዊ ሓድነትን ትግራይ ዝሃበኦ ጠመተ ትሑት ከምዝኾነ ዝጠቐሰ ኣይተ ለገሰ “ንሕና ከምህዝቢ መሬት ትግራይ ዝሸይጥ መንግስቲ ኣይንድግፍን” ኢሉ።

ትግራይ “ካብ መንነታዊ ዘላቕነትን ግዝኣታዊ ሓድነታን ዝዓቢ ረብሓ የብላን” ዝበለ ኣይተ ለገሰ “መሬት እናቖረስካ እናሸጥካስ ረብሓ? ኣንታ መንእሰይ ወለዶ ንምንታይ ትዋጋእ ከምዘለኻ ተረዲእኻ ግዝኣት ዓዲ ኣቦኻ ክተውሕስ እፅውዕ” ክብል ኣተሓሳሲቡ።

“ከምውድባት እውን እንታይ ንምምፃእ ኢኹም ትዋግኡ ዘለኹም?” ብምባል ዝሓተተ ኣይተ ለገሰ “ስልጣን ንምሓዝ እንተኾይኑ ካሊእ እዩ ዕላማ እንተሃልዩካ ግን መሬት ትግራይ ኣኸልሎ ነዚ መስዋእቲ ክፈል” ብምባል ፖለቲካዊ ውድባት ትግራይ ግዝኣታዊ ሓድነት ትግራይ ናብ ዋጋ ዕዳጋ ከየእትዋ ኣጠንቂቑ።

መንነት ትግራይ ቀስብቐስ ክዳኸም ከምዝተሰረሐሉ ዝሓበረት እታ ማሕበር እዚ ኣካይዳ ሃላዋት ተጋሩ ዘጥፍእ ብምዃኑ ህዝቢ ንመንነቱ ክቃለስ ኣገንዚቡ።

ኣባል ኣመራርሓ እታ ማሕበር ኣይተ ፀጋይ ሓዱሽ ብወገኑ ከምትካል ኣፍልጦ ንምርካብ ዝወሰደሎም ግዜ ነዊሕ ከምዝኾነ ብምጥቃስ ኣብቲ ፖለቲካዊ መሪሕነት ንመንነትን ግዝኣታዊ ሓድነትን ምጥባቕ ሕገመንግስቲ ምፅባእ ተጌሩ ክረአ ምፅንሑ ገሊፁ።

እታ ማሕበር ኣብዚ ሐዚ እዋን 25 ሽሕ ኣባላት ከምዘለውዋ ዝጠቐሰ ኣይተ ፀጋይ ሓዱሽ “በቢመድረኹ ዕላማኣ እናረደአት ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ እናሰጋገረት ግዝ ኣታዊ ሓድነት ትግራይ ክሳብ ዝምለስ” ቃልሳ ኣጠናኺራ ከምትቕፅል ሓቢሩ።

%d bloggers like this: